Opłaty za zajęcia

Opłata w Akademii Sportu „Bergovia” rozliczania jest w cyklach miesięcznych lub kwartalnych (abonament) i zawiera w sobie składkę ubezpieczeniową.

Pierwsze próbne zajęcia dla dziecka są bezpłatne.

Miesięczne opłaty za zajęcia:

  • sprawność przedszkolaka (dzieci 4-6 lat) – 130 PLN miesięcznie (1 zajęcia 60 min. raz w tygodniu)
  • piłka nożna – 130 PLN miesięcznie (zajęcia 2 razy w tygodniu)
  • badminton –  składka ustalana indywidualnie w zależności od ilości godzin indywidualnych 

wpłaty należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca tylko w formie elektronicznej na konto fundacji (podając: imię i nazwisko dziecka, miesiąc oraz dyscyplinę).

 

Fundacja Aktywności i Rozwoju Sportowego „Bergovia”
Bank Pekao S.A.
nr 11 1240 1183 1111 0010 7365 3878

Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych podczas zajęć na ręce trenera czy instruktora. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz za efektywne przeprowadzenie zajęć, dlatego nie będą przyjmowali wpłat gotówkowych na zajęciach.

Rabaty - piłka nożna, sprawność przedszkolaka, badminton.

Rodzeństwo taniej - zyskujesz 20 PLN. Jeśli przyprowadzisz brata lub siostrę na zajęcia, opłata miesięczna będzie wynosiła 110 PLN od każdego dziecka.

Płatność za trzy miesiące z góry o 10 PLN taniej za miesiąc - istnieje możliwość dokonania płatności za trzy miesiące z góry, dzięki czemu zapłacisz za każdy miesiąc tylko 120 PLN.