Składkiczłonkowskie

Składki w Akademii Sportu „Bergovia” rozliczania jest w cyklach miesięcznych lub kwartalnych (abonament) i zawiera w sobie składkę ubezpieczeniową.

Pierwsze próbne zajęcia dla dziecka są bezpłatne.

Miesięczne składki członkowskie:

  • sprawność przedszkolaka (dzieci 3-6 lat) – 160 PLN miesięcznie (zajęcia 1 raz w tygodniu) - ZAJĘCIA ZAWIESZONE
  • piłka nożna – 160 PLN miesięcznie (zajęcia 2 razy w tygodniu)
  • badminton –  składka ustalana indywidualnie w zależności od liczby godzin indywidualnych 

wpłaty należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca tylko w formie elektronicznej na konto fundacji (podając: imię i nazwisko dziecka, miesiąc oraz dyscyplinę).

 

Fundacja Aktywności i Rozwoju Sportowego „Bergovia”
Bank Pekao S.A.
nr 11 1240 1183 1111 0010 7365 3878

Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych podczas zajęć na ręce trenera czy instruktora. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz za efektywne przeprowadzenie zajęć, dlatego nie będą przyjmowali wpłat gotówkowych na zajęciach.

Rabaty - piłka nożna, sprawność przedszkolaka, badminton.

Rodzeństwo taniej - zyskujesz 30 PLN. Jeśli przyprowadzisz brata lub siostrę na zajęcia, składka miesięczna będzie wynosiła od każdego dziecka 130 PLN (piłka nożna) oraz 130 PLN (sprawność przedszkolaka).

Płatność za trzy miesiące z góry o 10 PLN taniej za miesiąc - istnieje możliwość dokonania płatności za trzy miesiące z góry, dzięki czemu zapłacisz za każdy miesiąc tylko 150 PLN (piłka nożna) oraz 150 PLN (sprawność przedszkolaka).