Wspieramy rodziców

W podstawowych założeniach działalności Akademii Sportu Bergovia jest jak najlepsza i najbardziej ścisła współpraca z rodzicami dlatego planujemy szereg cyklicznych spotkań, seminariów i konsultacji z:

  • trenerami
  • psychologiem dziecięcym
  • psychologiem sportowym 
  • lekarzem (badanie i korkecja wad postawy)
  • fizjoterapeutą
  • dietetykiem